Bárka lelkiség

Hisszük azt, hogy amivel a Matrózok hazamehetnek a turnus hat napja után, több, mint a programcsomag, több, mint a tábori póló: a tábori élményeket igyekszünk összekötni hitbeli tartalmakkal. Ezek az élmények segítik a szociális kompetenciafejlesztésre irányuló élménypedagógiai foglalkozások tapasztalatainak hosszútávú beépülését.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…” (Máté evangéliuma 11. rész, 28a vers). Ezt a jézusi hívást igyekszünk hitelesen és őszintén hirdetni minden résztvevő számára, célunk, hogy a gyermekek megélhessék, hogy Krisztus velük is kapcsolatba szeretne lépni és nem hagyja őket egyedül az élet nehézségei közepette sem. Emellett igyekszünk támpontokat adni nekik hitük mindennapi megéléshez is, tesszük mindezt Krisztusra mutatva, a Szentírás alapján.

Egész tábortól a „négyszemköztig”: a lelkiségi programok között megtalálható egész tábort érintő alkalom, ilyenek a naponként megtartott áhítatok és a dicsőítő koncert. Van kisebb csoportokat megmozgató program, ilyenek például a dicsőítő zenés, beszélgetős workshopok, amikre az érdeklődők külön jelentkezhetnek. Ezeken keresztül érünk el a személyes találkozásig: a tábor minden résztvevőjének, a legifjabb táborozótól a stábtagokig lehetősége van személyes beszélgetést kérni a halászoktól.

Témáink az elmúlt évekből:

  • 2018. Isten szövetségre hív! (Noé története és vízzel kapcsolatos bibliai történetek)
  • 2019. Kapcsolatra teremtve! (Mózes élete)
  • 2020. Nem hagy egyedül! (Találkozások Jézussal)