A tanulás területén a hátrányos helyzetű gyerekek legnagyobb problémáját az alapvető készségek hiánya jelenti, amelyben kiemelt szerepet kap a családi háttér, és a családi szocializáció. Mivel nincsenek pozitív követendő mintáik, önálló tanulási képességeik, így nem tudják a meglévő ismereteiket, készségeiket, képességeiket problémamegoldó cselekvésbe fordítani.Az iskolában képtelenek figyelni, és az osztállyal együtt haladni, nem tudnak az órai munkába bekapcsolódni, amit gyakran érdektelenséggel, fegyelmezetlenséggel lepleznek. A sikerélmények hiánya kudarcfelhalmozódáshoz vezet, amelyet a gyerekek az értékrend kialakulatlansága, sok esetben torzulása vagy hiánya miatt, nem tudnak megfelelően kezelni. A formális oktatás pedig kevéssé képes személyre szabott módon alkalmazkodni az egyéni adottságokhoz.

A tábor ezeket a hátrányokat kívánja csökkenteni gyakorlatias foglalkozásokon keresztül a gyerekek egyéni és szociális nevelése és erősítése révén.