Bárka management

A munka nagyon sokrétű, hiszen a szakmai feladatok, a folyamatos újítások és fejlesztések mellett rengeteg láthatatlannak tűnő feladatunk is van. Ilyen például az iskolák, gyerekek jelentkezése és adminisztrációja, az önkéntesek jelentkezése, a kapcsolattartás minden résztvevővel, az évközi képzések megszervezése, mellyel önkénteseink és oktatóink szakmai tudását gyarapítjuk, a táborhellyel való szoros együttműködés. De említhetnénk a külsős partnereink felkutatását és szakmai minőségbiztosítását, eszközök beszerzését, adományok fogadását, átnézését, kezelését, vagy akár egy-egy konferencia, vagy médiamegjelenést is. 

Büszkék vagyunk arra, hogy mire egy gyerek megérkezik a tábor kapujába, már egy kész tábort lát, egy kész programba és mesevilágba csöppen, mit sem sejtve arról, hogy azt 365 nap csapatmunka előzte meg.

De mi kell még ahhoz, hogy évente 8 turnusban 1500 gyereket tudjunk táboroztatni és ezzel rendkívüli élményhez juttatni? Pénz. Adományszervező csapatunk éppen ezért azon dolgozik, hogy minél több emberhez, céghez, intézményhez eljusson a Bárka tábor híre. Olyanokhoz, akik komolyan gondolják a társadalmi felelősségvállalást, egyet értenek célkitűzéseinkkel és hozzásegítenek minket anyagilag is ahhoz, hogy minden évben mosolyt csaljunk több mint 1500 gyerek arcára.

Tábori struktúra

A hosszas előkészítő munka után a kedvenc időszakunk maga a nyár és a táborok ideje. Minden egyes tábori program egy-egy tengeren töltött hét kalandja, a tábor eseményeit élménypedagógiai keretbe helyezve. A matrózlétnek vannak napi szokásai, tradíciói (pl. tábortánc), de vannak „váratlan” kihívásai is (pl. esti nagyjáték).

Akik matrózainkat elkísérik a hosszú hajóúton: Hajóácsok, Felfedezők, Kapitányok, Kormányosok, Fedélzetmesterek, Halászok, Révkalauzok, az Egészség őrzői és a Hajóorvosok.
 

 

 1. Hajóácsok: Ők a táborvezetők, feladatuk az egész tábor összefogása és koordinálása, hiszen ők teremtik meg az egész hajó biztonságát, stabilitását. A táborvezetők teljes körű felelősséggel tartoznak a táborért: ők felelnek annak sikeréért, gördülékenységéért és elszámolhatóságáért, az egész tábor rendjéért. A tábor ideje alatt nemcsak a táborozókra, de a táboroztatókra is figyelnek és irányítják munkájukat. 
 2. Felfedezők: Ők a turnusvezetők, akik a tábor életét szervezik. Az ő feladatuk a táborban a biztonságos, támogató légkör megteremtése és fenntartása, valamint a tábor operatív feladatainak összefogása. 
 3. Kapitányok: Ők az élménypedagógiai foglalkozásvezetők, ők felelnek a gyerekek saját-élmény alapú fejlesztéséért, amelynek fő terepe a délelőttönként zajló fejlesztő-foglalkozás. Feladatuk a gyerekek érzelmi, erkölcsi és fizikai biztonságának megfelelő élménypedagógiai foglalkozások tervezése, szervezése, lebonyolítása, feldolgozása és értékelése. 
 4. Kapitányvezetők: Ők felelnek a kapitányok munkájáért, fogják össze és koordinálják a délelőtti élménypedagógiai foglalkozásokat. Ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a kapitányoknak.
 5. Kormányosok: Ők az animátorok, ők felelnek a turnusokban a délutáni és esti programok megvalósulásáért. A kormányosok állítják össze és vezetik le a szabadidős programok játékait. Feladatkörükbe tartozik a játéktanítás, játékvezetés/animálás, és a gyerekek biztonságának felügyelete játék közben. A kormányosok gondoskodnak a strandon és a Balatonban történő szórakoztatásról és játékokról.
 6. Kormányosvezetők: Ők felelnek a kormányosok munkájáért, fogják össze és koordinálják a programokat, ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a kormányosoknak
 7. Fedélzetmesterek: Ők az önkénteseink, a csoportjukba tartozó gyerekek egésznapos tevékenységének koordinátorai. Feladatuk a tábor napi életének szervezése, a gyerekek mindennapi rutinjainak, higiénés tevékenységének támogatása, biztosítása. Ugyanúgy feladatukhoz tartozik a gyerekek segítése az étkezésben, ellátásuk biztosítása. Feladatuk a gyerekek elkísérése a reggeli, esti és össztábori ceremóniákra (pl. reggeli áhítat), ezek során a táborozók részvételének támogatása, a délutáni csendespihenő felügyelete, a gyerekek strandra kísérése, az esti program után a takarodó körüli feladatok ellátása, az egyéni és csoportigények felmérése, kielégítése, a biztonságos, nyugodt és szeretetteljes légkör kialakítása, valamint az esetleges fennakadások áthidalása, megoldása.
 8. Fedélzetmester vezetők: Ők fogják össze és koordinálják a fedélzetmesterek munkáját. Ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a fedélzetmestereknek.
 9. Halászok: teológus hallgatók, általuk tölti be a Bárka tábor azt a szerepet, amelyre hivatottak vagyunk az egyházban, az evangélium továbbadását. Ehhez a halászok imatámogatást és imahátteret nyújtanak a reggeli és esti napi áhítatok megtartásával, lefekvés előtti lelki beszélgetések, imaközösségek szervezésével, lelki alkalmak vezetésével, záró istentisztelet tartásával, lelkigondozás és imaszolgálat nyújtásával, ezáltal lehetőséget biztosítva a tábor minden lakója számára hite megélésére és elmélyítésére. 
 10. Egészség őrzői: egészségfejlesztő szakemberek, akikegészséges életmódot népszerűsítő programokat tartanak a tábori foglalkozások keretében, olyan tevékenységeket alakítanak ki, amelyek a gyerekek egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg a megszerzett ismereteket aktív magatartássá formálják.  
 11. Révkalauzok: a felnőtt kísérők, akik a gyerekekkel érkeznek a különböző intézményekből. A Révkalauzok felelnek a gyerekek biztonságos utazásáért. A táborban felelősséget vállalnak a gyerekek testi és lelki egészségének megőrzéséért, valamint a tábor vezetésével és szolgálóival együttműködve aktívan közreműködnek a tábor sikeres lebonyolításában.
 12. Hajóorvos: a tábor mentőtisztből és mentő-szakápolóból álló egészségügyi csapata. Ők felelnek a táborozók egészségügyi biztonságáért, gondoskodnak a sürgősségi betegellátásról, kríziskezelésről, kórházi háttérről, komplex egészségügyi ellátást biztosítva a táborban.